logo

Województwo pomorskie:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ul. Dąbrowszczaków 28
80-365 Gdańsk
tel./fax: 0 58/ 557 53 41
e- mail:autyzm@spoa.org.pl
Fundacja „Autyzm w Rodzinie”
ul. Chopina 42, 80-260 Gdańsk, tel. (058) 520 38 30
e-mail: poradniaaut@wp.pl

http://poradniaautyzm.republika.pl/

NZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień Ośr. Psychoterapii i Promocji
Zdrowia “Promedica”
ul. Kościerska 9, 89-604 Chojnice, (052) 396 74 87, (052) 397 40 33

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Słupsk
ul. Zamenhoffa 1, 76-200 Słupsk, tel. (059) 842 31 44, (059) 841 10 11
e-mail: tmbjerzy@poczta.onet.pl

Fundacja – Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
ul. Gomółki 11/13, 80-279 Gdańsk, tel. (058) 341 44 41
e-mail: biuro@iwrd.pl

http://www.iwrd.pl/pl/dokumenty

Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych
ul. 23 Marca 91a/52, 81-820 Sopot
Monika Zielińska – superwizor, tel. 0 692 489 013
e-mail: mzielinska@swps.edu.pl
Dagna Zachorowska – terapeuta główny (Kwidzyn, Grudziądz, Tczew), tel. 0 502 620 005
e-mail: dagna.zachorowska@gmail.com
Aneta Bagińska – terapeuta główny (Trójmiasto), tel. 0 503 553 220
e-mail: afroeire@o2.pl

http://www.cdit.pl/

Fundacja na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju ADAPA
ul. Żmudzka 7, 81-554 Gdynia, 0 512 254 813
e-mail: biuro@adapa.pl, fundacja@adapa.pl

http://www.adapa.pl/

Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Dzieci
ul. Kołłątaja 4, 82-500 Kwidzyn, (055) 279 30 22
e-mail: otir@post.pl

http://www.aac.pl/

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne – Centrum Rozwoju Porozumiewania
ul. Kołłątaja 4, 82-500 Kwidzyn, tel. (055) 261 80 30
e-mail: otir@post.pl
www.aac.pl

Województwo warmińsko-mazurskie:

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
Poradnia Autyzmu Dzieci

ul. Wojska Polskiego 35
10-228 Olsztyn
tel. (089) 678 53 18, 678 53 57, (Poradnia); Informacja Szpitala: (089) 678 53 53

Ośrodek Wczesnej Interwencji
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Giżycku

Poradnia Autyzmu Dzieci
ul. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko, tel. (087) 428 24 73, 428 24 22
e-mail: owi.gizycko@psouugizycko.org.pl

http://mazury.info.pl/psouu/psouu_owi.html

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych /SION/ w Bartoszycach
ul. Bema 51a, 11-200 Bartoszyce, tel./ fax (089) 764 04 77
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

http://www.sionbartoszyce.pl

CTS – Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowe
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Krótka 5, Elbląg 82-300, tel. (055) 236 66 03
e-mail: cts@poradnia-cts.pl
www.poradnia-cts.pl

Województwo podlaskie:

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. Szpitalna 62
16-400 Suwałki
tel. (087) 562 64 71, centrala: (087) 562 64 00 wew. 7, a następnie wew. 3

NZOZ Ośrodek Stymulacji i Rozwoju dla Dzieci
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. (086) 473 31 84
e-mail: nzoz_osrodek@op.pl, 2000514@zoz.org.pl

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku
ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok, tel. (085) 745 37 448
e-mail: ktabialystok@poczta.onet.pl

http://ktabialystok.republika.pl/

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny
tel. (085) 745 37 44, 745 37 11

Fundacja „Nadzieja i Szansa”
ul. Gliniana 14, 15-068 Białystok, tel. (085) 741-30-22

Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
przy Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. dr Ludwika Zamenhofa
Akademii Medycznej w Białymstoku

ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, tel. (085) 745 05 21

Województwo mazowieckie:

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Poradnia dla Dzieci z Autyzmem

al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
tel. (022) 815 71 61
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Poradnia dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin

ul. Sobieskiego 1/9
02-957 Warszawa
tel. (022) 458 26 22

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży w Zagórzu
Psychiatryczny Oddział Dzienny dla Dzieci

ul. Koszykowa 79 A
02-008 Warszawa
tel. (022) 628 52 41, 629 39 94

Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym „Być Jak Inni”
ul. Niechodzka 14 a, 06-400 Ciechanów, tel. (023) 674 35 32
e-mail: bycjakinni@op.pl, www.bycjakinni.org.pl

Niepubliczny Oddział Dziennego Pobytu dla Dzieci z Autyzmem
ul. Batalionu Czwartaków 6, 07-401 Ostrołęka, tel. (029) 769 10 35
e-mail: bozenamydlo1@o2.pl

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel. (022) 825 87 22, 825 87 42
e-mail: fundacja@synapsis.waw.pl
www.synapsis.waw.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Pilicka 21, 02-613 Warszawa, tel. (022) 844 06 37, fax: (022) 646 22 54
e-mail: owi@itp.net.pl

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL
ul. Śreniawitów 12, 03-187 Warszawa, tel. (022) 884 43 30, 884 43 31, 614 80 24
e-mail: biuro@krasnal.org.pl
www.krasnal.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami
im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”

ul. Nutki 3/5 m. 11, 02-785 Warszawa, tel. 0887 059 343
e-mail: asperger@wp.pl
www.niegrzecznedzieci.prv.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Wyszkowie: ul. Geodetów 76, 07-200 Wyszków, tel. (029) 742 77 68
e-mail: dca.wyszkow@psouu.org.pl

Centrum Terapii SYNERGIS D.Mazij
ul. Wita Stwosza 4a
02-661 Warszawa
tel. 022 498 12 92
recepcja@centrumsynergis.eu
centrumsynergis.eu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SCOLAR

ul. Kubickiego 9 lok 2, 02-954 Warszawa

tel. (22) 848-43-24, 601-266-039
e-mail: scolar@scolar.pl
www.scolar.pl

Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku”
lok. 1: ul. Zwierzyniecka 1 m. 4, 00-719 Warszawa
lok. 2: ul. Dekarska 22, 02-413 Warszawa
tel. (022) 863 88 74, 0609 131 124, 0697 114 453
e-mail: biuro@cwikrokpokroku.pl
www.cwikrokpokroku.pl

Centrum Terapii SOTIS Kowalski, Tomasik, Waligórscy sp. j.
lok. 1: ul. Korfantego 61, 01-494 Warszawa, tel. (022) 869 03 18
lok. 2: ul. Czarnieckiego 27 B, 01-548 Warszawa, tel. (022) 638 37 57
e-mail: sotis@sotis.pl, www.sotis.pl

Centrum Twórczego Rozwoju KLEKS
lok. 1: ul. Broniewskiego 21 m. 62, 01-780 Warszawa
lok. 2: ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa
tel. (022) 374 13 86, e-mail: sekretariat@kleks.edu.pl
www.kleks.edu.pl

Województwo opolskie:

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny –
Oddział Psychiatryczny

ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, tel. (077) 541 42 21 (rejestracja),
541 41 00 (centrala)

Centrum Edukacyjne Terapeutyczno-Diagnostyczne dla osób z autyzmem
ul. Karola Miarki 6-10, 46-082 Kup, tel. (077) 469 56 68, 0 600 992 840

http://www.autyzmopole.pl/

Poradnia dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju “Prodeste”
ul. Morcinka 43, 45-531 Opole, tel. (077) 453 81 60, 0 600 387 816
e-mail: prodeste@prodeste.pl

http://www.prodeste.pl/

Województwo świętokrzyskie:

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce
NZOZ Poradnia dla Osób z Autyzmem

ul. Mieszka l-ego 79 , 25-624 Kielce, tel. /fax (041) 366 08 56, 345 69 90
e-mail: ktakielce@gmail.com

http://ktakielce.awardspace.com/

NZOZ „SYNTONIA”
Poradnia dla Dzieci z Autyzmem Dziecięcym
ul. Niska 5/1, 25-317 Kielce, tel. (041) 341 52 57, 0 609 049 590

Specjalistyczny gabinet psychiatrii dzieci i młodzieży – Horecka-Lewitowicz Agata
ul. Paderewskiego 48, 25-502 Kielce, tel. kom. 0 606 643 763
e-mail: lewitowicz@onet.eu

Województwo śląskie:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

Poradnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem

ul. Słowackiego 45,  Bielsko-Biała

tel. 0338125769, fax 0338125769

STIMULUS Pracownia Wspierania Rozwoju
ul. Kwisa 41-43
54-210 Wrocław
tel. 665 075 405
e-mail poradnia@stimulus.net.pl

Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny ” Alfa- Aridani”
ul. Armii Krajowej 4a
50-541 Wrocław
tel. 071 360 41 44

Województwo lubelskie:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr.3

Ul. Młodej Polski 30

20-863 Lublin

tel. 081 741 09 30

Województwo kujawsko-pomorskie

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Osób z Autyzmem i o Cechach Autyzmu
Żwirki i Wigury 19/21
87-100 Toruń
telefon: 0566556036

Województwo podkarpackie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr.1
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów
telefon: 0178528130
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr.2
ul. Rejtana 3
35-326 Rzeszów
telefon: 0178533163

7,273 total views, 1 views today


Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.