logo

 PROGRAM AKTYWNOŚCI W/G KNILLA

Podstawowym założeniem programu Knill’a jest oparcie działań stymulujących rozwój dziecka na zmyśle dotyku. Celem tych zajęć jest doświadczanie kontaktu fizycznego jako podstawy rozwoju związków miedzy ludźmi i nawiązywania kontaktów między nimi.

Zajęcia służą do:

  • poznawania własnego ciała;
  • pobudzaniu do aktywności;
  • usprawnianiu zachowań uspołeczniających;
  • odczuwaniu różnych rodzajów ruchu;
  • kształtowaniu koordynacji wzrokowo – ruchowej;
  • nauce pojęć związanych z ciałem i ruchem.

Zajęcia odbywają się przy muzyce, dostosowanej do rodzaju ruchu,  każdą aktywność poprzedzają i kończą specjalne dźwięki. Muzyka to ważny element tego programu aktywności.
Program ułożony jest w sekwencję powtarzających się na tle specjalnego akompaniamentu muzycznego ćwiczeń. Muzyka tworzy klimat, w ramach którego wykonywane są poszczególne elementy programów, jednocześnie wprowadza strukturę, która podporządkuje przebieg zajęć, dzięki czemu dziecko uczy się także umiejętności przewidywania – co będzie dalej.

Terapia Knilla przynosi dziecku już po krótkim czasie jej stosowania poczucie bezpieczeństwa i większą umiejętność nawiązywania kontaktu emocjonalnego.

592 total views, 1 views today


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.