logo

PROFIL OSIĄGNIĘĆ W/G J. KELINA

imię i nazwisko: Zofia Jakubiec

wiek dziecka : 4 lata, 1 miesiąc

data urodzenia: 20/08/2006

Profil wykonany w dniu: 28/09/2010 r.

ŚREDNI POZIOM WYKONANYCH ZADAŃ

 1. Percepcja wzrokowa skala = 100%

 2. Percepcja słuchowa skala = 100%

 3. Motoryka duża skala = 367%

 4. Motoryka mała skala = 391%

 5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa skala = 385%

 6. Rozwój społeczny skala = 230%

 7. Mowa bierna skala = 361%

 8. Mowa czynna skala = 320 %

 9. Naśladownictwo skala = 371%

 10. Funkcje poznawcze skala = 385%

 11. Samodzielność skala = 368%

Ocena ogólna 346% co odpowiada 3 lata 5 miesięcy

  Podczas testu wzięte były pod uwagę wyłącznie umiejętności jakie dziecko powinno nabyć w pierwszych 4 latach życia. Wyniki mogą być nieznacznie zaniżone z uwagi na znaczne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi sferami. Zosia ma deficyty w zakresie 2-3 latka, a nabyła już szereg umiejętności z zakresu 5 i 6 latka. Umiejętności ponad normę wiekową nie były brane pod uwagę w profilu.

2,488 total views, 3 views today


Comments are closed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.