logo

TERAPIA TAKTYKALNA DR SWIETŁANY MASGUTOWEJ

Trening składa się z dwóch aspektów: pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłów dotyku, dzięki którym stymulują się receptory znajdujące się w ciele. Drugi aspekt szkolenia jest skierowany na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu. Pośrednio terapia jest skierowana na stymulacje układu hormonalnego oraz procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowania.

Metoda przeznaczona dla dzieci z:

 • porażeniem mózgowym i autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi, lękami i fobiami,
 • opóźnieniem w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością,
 • trudnościami w nauce,
 • zaburzeniami mowy.

Treści programowe:

 1. Założenia Terapii Taktylnej wg Metody dr S. Masgutowej;
 2. Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje;
 3. Unerwienie skóry, receptory, dermatomy;
 4. Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju;
 5. Skóra i propriorecepcja;
 6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku;
 7. Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integracje sensoryczno-motoryczne;
 8. Terapia Taktylna wg Metody dr S. Masgutowej, a wyzwanie rozwojowe:
 • porażenia mózgowe;
 • dzieci autystyczne oraz inne wyzwania genetyczne;
 • zachowania agresywne;
 • lęki i fobie;
 • dzieci z opóźnionym rozwojem umysłowym;
 • dzieci z trudnościami w nauce;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej;
 1. Diagnoza wg Metody S. Masgutowej w terapii taktylnej;
 2. Zasady wg Metody dr S. Masgutowej w terapii taktylnej;
 3. Kroki pracy wg Metody dr S. Masgutowej w terapii taktylnej.

3,691 total views, 1 views today


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.